AJBE Volume 13 (December 2021)

AJBE Volume 13 (December 2021)

Practical Report

Vartak Rekha and Ronad Anupama …………………………………………………………………………… 2

Tomoko Kaga and Nobuyasu Katayama …………………………………………………………………….. 9

Practical Note

William Stenberg …………………………………………………………………………………………………….. 16

Biological Resource

Tsutomu Nagasawa and Nobuyasu Katayama ……………………………………………………………. 21

 

 

Publications

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

 

From the Editor-in-Chief

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

 

Appendix: Symbols and Abbreviations for AJBE

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31